Chuyên ngành Quản lý Đất đai
Đào tạo kỹ sư quản lý đất đai phục vụ cho 07 mục tiêu cơ bản của ngành địa chính qua đó trang bị cho sinh viên những kiến thức quản lý nhà nước về số lượng và chất lượng tài nguyên đất đai, đánh giá và quản lý sử dụng đất theo pháp luật. 
Sinh viên tốt nghiệpcó năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo pháp luật hiện hành, có khả năng tiếp cận thực tế của ngành, khả năng làm việc nhóm, khả năng truyền đạt thông tin… có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn một cách độc lập; đảm nhận nhiệm vụ và thực hiện được các nội dung Quản lý nhà nước về đất đai theo luật định; nắm vững công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị đo, các phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác Quản lý Đất đai; có khả năng xây dựng, điều hành và quản lý các dự án liên quan đến việc sử dụng đất.
 Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư ngành quản lý đất đai có thể làm việc trong mạng lưới địa chính từ trung ương đến địa phương, các Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, các Trung tâm kỹ thuật địa chính, Trung tâm lưu trữ, Trung tâm kinh doanh địa ốc, Trung tâm tư vấn pháp luật đất đai, Trung tâm nghiên cứu đất, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, các Ban Quản lý đô thị... hay các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường Đại học, Cao đẳng, THCN có ngành đào tạo liên quan.

Bên cạnh bậc đại học, Trường còn tuyển bậc Cao đẳng Quản lý đất đai (không tổ chức thi, chỉ xét tuyển NV2 từ kết quả thi Đại học).

Số lần xem trang: 11848
Điều chỉnh lần cuối: 16-02-2012

Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản (10-03-2007)

NGÀNH KINH TẾ (ECONOMICS) (10-03-2007)

Chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên Môi trường (10-03-2007)

NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ KHUYẾN NÔNG (10-03-2007)

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (10-03-2007)

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thương Mại (10-03-2007)

NGÀNH KẾ TOÁN (10-03-2007)

NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP (10-03-2007)

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (10-03-2007)