CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH
 (CADASTRAL TECHNOLOGY)
       NguyênThứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ trong công văn số 4662/BTNMT-TCCB ngày 20/12/2004 đã cho ý kiến như sau: “Việc mở ngành học công nghệ địa chính tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là cần thiết. Nội dung đào tạo do trường dự thảo có cơ sở khoa học, đáp ứng nhu cầu hiện tại và lâu dài của ngành về lĩnh vực công nghệ trong quản lý đất đai”.
Mục tiêu đào tạo: Công nghệ địa chính là lĩnh vực khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị thu nhận và xử lý thông tin để xác định hình thức đặc trưng hình học của thửa đất và các thông tin địa lý của các yếu tố mặt đất có liên quan, qua đó quản lý hệ thống địa chính đồng thời cập nhật, chỉnh lý biến động địa chính trong hệ thống toạ độ quốc gia thống nhất. Công nghệ địa chính là một bộ phận cấu thành không thể thiếu được của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ địa chính sẽ góp phần đắc lực trong việc thực hiện tốt Luật đất đai 2003 bổ sung và sửa đổi, tham gia trong việc thành lập bản đồ địa chính và xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ đắc lực cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng với với cả lĩnh vực đo đạc địa hình, công trình dân dụng, công nghệ định vị toàn cầu (GPS). Kỹ sư Quản lý đất đai chuyên ngành Công nghệ địa chính có thể làm việc tại các Sở Tài nguyên môi trường, Trung tâm đo đạc bản đồ…
 

Số lần xem trang: 2372
Điều chỉnh lần cuối: 16-02-2012