Ngành Điều khiển tự động
  (AUTOMATION)
Ngành điều khiển tự động đã và đang được ứng dụng rộng rãi không những trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp mà còn phát triển mạnh trong sản xuất nông nghiệp với mục đích là tăng năng suất lao động, giảm lao động thủ công, giảm giá thành sản phẩm.
       Sinh viên được trang bị kiến thức chung về cơ khí, điện, điện tử, chế biến sau thu hoạch và kiến thức chuyên ngành về điều khiển tự động các quá trình công nghệ trong sản xuất.Như vậy,khi tốt nghiệp, sinh viêncó kiến thức ngành cơ khí,đọc và vẽ bản vẽ kỹ thuật, phục vụ cho việc thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị, hệ thống..; có kiến thức cơ sở của các ngành điện, điện tử; có kiến thức về quá trình công nghệ trong các ngành sản xuất công - nông nghiệp; về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển tự động; về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành các hệ thống điều khiển tự động; về quản lý, bảo dưỡng các hệ thống điều khiển tự động phục vụ sản xuất và đời sống.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư điều khiển tự động có thể công tác tại các nhà máy, xí nghiệp, các công ty, các doanh nghiệp sản xuất công nông nghiệp, đặc biệt liên quan đến bảo quản chế biến các sản phẩm nông nghiệp hoặc tại các Viện chuyên ngành (viện công nghệ sau thu hoạch, viện khoa học kỹ thuật,...) hay tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo (đại học, trung học,…).

Số lần xem trang: 12079
Điều chỉnh lần cuối: 16-02-2012

NGÀNH CƠ KHÍ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NSTP (10-03-2007)

NGÀNH CƠ KHÍ NÔNG LÂM (10-03-2007)

NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN (10-03-2007)

Chuyên ngành Công nghệ sản xuất giấy và bột giấy (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH (10-03-2007)

NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT Ô TÔ (10-03-2007)

Chuyên ngành Công nghệ Địa chính của ngành Quản lý đất đai (10-03-2007)