(MECHANICS for AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING and CONSERVATION)
Chỉ tiêu tuyển : 60

 

Đào tạo Kỹ sư Cơ khí Bảo quản và Chế biến Nông sản-Thực phẩm có kiến thức cơ bản, dựa trên nền kỹ sư cơ khí nói chung và kiến thức chuyên sâu về các máy-thiết bị bảo quản-chế biến nông sản thực phẩm.
Về chuyên môn, sinh viên được trang bị kiến thức về công nghệ, thiết bị các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nhiệt - lạnh phục vụ sản xuất và dân dụng, nhà máy điện, năng lượng; về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nhiệt - lạnh phục vụ sản xuất và dân dụng, nhà máy điện, năng lượng. Sinh viên có kỹ năng:Thiết kế, chế tạo, lắp ráp máy và thiết bị, dây chuyền sản xuất và các trang thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ nhiệt lạnh; vận hành, khai thác, bảo trì các trang thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ nhiệt lạnh; xây dựng được kế họach, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức, điều hành tại các doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuộc các ngànhsản xuất nhiệt lạnh
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực cơ khí nói chung và tại các nhà máy chế tạo cơ khí, các nhà máy chế biến nông sản-thực phẩm thuộc các thành phần kinh tế hoặc các viện, trường, cơ quan nghiên cứu, tại các sở ở địa phương (như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Công nghiệp)..v.v.

Số lần xem trang: 12120
Điều chỉnh lần cuối: 08-02-2012

NGÀNH CƠ KHÍ NÔNG LÂM (10-03-2007)

NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN (10-03-2007)

Chuyên ngành Công nghệ sản xuất giấy và bột giấy (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH (10-03-2007)

NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (10-03-2007)

NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT Ô TÔ (10-03-2007)

Chuyên ngành Công nghệ Địa chính của ngành Quản lý đất đai (10-03-2007)