Tổ hợp môn xét tuyển: Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Tiếng Anh; Toán-Hoá-SinhToán-Hoá-Tiếng Anh (Mã ngành: 7480104)

WebsiteKhoa Môi trường và tài nguyên

Hệ thống thông tin là ngành khoa học nghiên cứu về sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông nhằm xây dựng và sử dụng để thu thập, xây dựng, và phân phối các dữ liệu, thông tin và tri thức hữu ích một cách có hệ thống, hiệu quả trong bối cảnh của một cơ quan, tổ chức. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin truyền thông, việc xây dựng một hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ cho các tổ chức là một nhu cầu tất yếu.

Ngành Hệ thống thông tin cung cấp cho sinh viên theo học ngành này: (1) Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin nhằm tạo nền tảng giúp sinh viên có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn; (2) Kĩ năng phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ lĩnh vực quản lý môi trường, giám sát tài nguyên thiên nhiên, quản lý, cảnh báo thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ; (3) Năng lực triển khai hệ thống thông tin, tham mưu tư vấn và thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thành lập bản đồ số, cũng như phân tích, khai thác dữ liệu phân bố theo không gian, thời gian trên nền tảng công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.

 Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như: (1) Phân tích viên hệ thống, tích hợp hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu; (2) Quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp; (3) Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo; (4) Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả; (5) Cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội như: thương mại điện tử, chính phủ điện tử, GIS, viễn thám; (6) Nghiên cứu viên, giảng viên trong các Viện nghiên cứu, Trường Đại học.

 

Số lần xem trang: 11905
Điều chỉnh lần cuối: 03-07-2021

Đại học chính quy

Ngành Lâm nghiệp đô thị (25-02-2020)

Ngành Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (25-02-2020)

>>Ngành Tài nguyên và Du lịch sinh thái (25-02-2020)

>>Ngành Bất động sản (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến) (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (23-05-2016)

Xem thêm ...