Số lần xem trang : :445
Nhập ngày : 10-04-2018
Điều chỉnh lần cuối :10-04-2018

Thời gian và thủ tục nhập học hệ đại học liên thông chính quy và Vừa làm vừa học đợt thi ngày 25-26/11/2017(29-12-2016)

PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016(29-07-2016)

PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016(29-07-2016)

Website liên kết các đơn vị(14-04-2015)

HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 (NLS, NLG, NLN)(02-04-2013)

Thay đổi thứ tự môn thi(07-03-2013)

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 tại Phân hiệu Ninh Thuận(08-02-2012)