THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌCTHÁNG 4 NĂM 2016

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (TẠI CHỨC CŨ) 

I.                   TUYỂN SINH CÁC NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn thi

1

Nông học

D620109

Toán, Lý, Hóa

hoặc

Toán, Hóa, Sinh

2

Chăn nuôi

D620105

2

Thú y

D640101

3

Khoa học môi trường

D440301

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

(Chuyên ngành: Quản lý môi trường)

D850101

5

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

(Chuyên ngành: Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên)

D620113

Nộp hồ sơ tại:Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

II.                TUYỂN SINH CÁC NGÀNH TẠI CÁC TỈNH

1.      Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang

STT

Ngành tuyển sinh

Môn thi

1

Quản lý tài nguyên và môi trường

Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Hóa, Sinh

Nộp hồ sơ tại: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang

2.      Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp Tỉnh Đồng Nai

STT

 Ngành tuyển sinh

Môn thi

1

Quản trị kinh doanh

Toán, Lý, Hóa  hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh

2

Quản lý đất đai

Toán, Lý, Hóa  hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh

Nộp hồ sơ tại: Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp Tỉnh Đồng Nai

3.      Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

STT

Ngành tuyển sinh

Môn thi

1

Nông học

Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Hóa, Sinh

Nộp hồ sơ tại: Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

4.      Trường Đại học Tiền Giang

STT

Ngành tuyển sinh

Môn thi

2

Quản lý đất đai