THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2 NĂM 2014

HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (TẠI CHỨC CŨ)

TẠI CÁC TỈNH

I. TUYỂN SINH CÁC NGÀNH TẠI CÁC TỈNH

1. Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu Gia Lai

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Lâm nghiệp

04 năm

A, B

2

Nông học

04 năm

A,B

          Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận

2. Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu Ninh Thuận

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Phát triển nông thôn

04 năm

A hoặc D1

2

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính và  quản lý đô thị)

04 năm

A hoặc A1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận

3. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Công nghệ chế biến lâm sản

(Chuyên ngành: Thiết kế đồ gỗ nội thất)

04 năm

A hoặc B

2

Cơ khí nông lâm

04 năm

A

3

Quản lý đất đai

(Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

05 năm

A

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Cần Thơ và các Tỉnh lân cận

4. Trường Cao đẳng Sư Phạm Nha Trang

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý đất đai

04 năm

A hoặc A1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Cần Thơ và các Tỉnh lân cận

5. Trường Cao đẳng Bến Tre

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý đất đai

(Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A hoặc A1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Bến Tre và các Tỉnh lân cận

6. Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp Tỉnh Đồng Nai

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản trị kinh doanh

04 năm

A hoặc D1

2

Quản lý đất đai

04 năm

A hoặc A1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Đồng Nai và các Tỉnh lân cận

7. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Thú y

05 năm

A hoặc B

  Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Đồng Nai và các Tỉnh lân cận 

8. Trường Đại học Tiền Giang

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chuyên ngành: Quản lý môi trường)

04 năm

A hoặc B

2

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A hoặc A1

3

Thú y

05 năm

A hoặc B

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Tiền Giang và các Tỉnh lân cận

9. Trường Trung học Kinh tế Khánh Hòa

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Lâm nghiệp

(chuyên ngành: Nông lâm kết hợp)

04 năm

A hoặc B

2

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A hoặc D1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Khánh Hòa và các Tỉnh lân cận

10. Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bình Thuận

STT

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Kinh tế

 

04 năm

A hoặc D1

2

Quản trị kinh doanh

 

04 năm

Mở lớp tại: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp LaGi

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Bình Thuận và các Tỉnh lân cận

11. Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Vĩnh Long

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chuyên ngành: Quản lý môi trường)

04 năm

A hoặc B

2

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A hoặc A1

3

Thú y

05 năm

A hoặc B

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Vĩnh Long và các Tỉnh lân cận

12. Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chuyên ngành: Quản lý môi trường)

04 năm

A hoặc B

2

Phát triển nông thôn

04 năm

A hoặc D1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Đồng Tháp và các Tỉnh lân cận

13. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

STT

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Nông học

04 năm

A hoặc B

2

Thú y

05 năm

3

Kinh tế

04 năm

A hoặc D1

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

04 năm

A

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Lâm Đồng và các Tỉnh lân cận

14. Trung Tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Bến Tre

STT

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Thú y (Chuyên ngành: Bác sĩ thú y)

05 năm

A hoặc B

2

Kinh doanh nông nghiệp

04 năm

A hoặc D1

3

Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên và môi trường)

04 năm

A hoặc D1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Bến Tre và các Tỉnh lân cận

15. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh An Giang

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý tài nguyên và môi trường

04 năm

A hoặc B

  Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh An Giang và các Tỉnh lân cận

16. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Phú Yên

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Thú y

05 năm

A hoặc B

  Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Phú Yên và các Tỉnh lân cận

17. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thủ Đức

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý đất đai (chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A hoặc A1

  Phạm vi tuyển sinh: TP.Hồ Chí Minh và các Tỉnh lân cận

18.Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Tây Ninh

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Nông học

04 năm

A hoặc B

  Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Tây Ninh và các Tỉnh lân cận

19. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản trị kinh doanh

04 năm

A hoặc D1

  Phạm vi tuyển sinh: TP.Hồ Chí Minh và các Tỉnh lân cận

20. Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Thú y

05 năm

A hoặc B

2

Nông học

04 năm

  Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Bình Dương và các Tỉnh lân cận

 

(Các môn thi tuyển Khối A: Toán, Lý, Hóa ; Khối B: Toán, Hóa, Sinhc; Khối D1: Toán, Văn, Tiếng anh; Khối A1: Toán, vật lý, tiếng anh)

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh Đại học hình thức đào tạo VLVH:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.

III. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ: ( 2 bộ)

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Bộ GD&ĐT);

- 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm (ảnh chụp không quá 6 tháng);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; hoặc bản sao bằng trung cấp chuyên nghiệp;

- Trường hợp xét miễn thi: bản sao bằng Đại học và bảng điểm kèm theo;

- 02 bì thư dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Lưu ý: tất cả các bản sao phải có chứng thực

2. Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 10 năm 2014.

IV. THỜI GIAN ÔN THI VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN (DỰ KIẾN)

- Thời gian ôn thi:  từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 09 tháng 11 năm 2014

- Thời gian thi (dự kiến): 22, 23 tháng 11 năm 2014

V. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

- Hình thức đào tạo: VỪA LÀM VỪA HỌC (Tại chức cũ)

- Khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học.

VI. LỆ PHÍ

-Lệ phí hồ sơ dự thi:                    50.000đ/hồ sơ

- Học phí năm học thứ nhất:           7.300.000đ/sinh viên/năm (dự kiến)

- Lệ phí ôn thi (3 môn, mỗi môn 40 tiết): 1.000.000đ/thí sinh

- Lệ phí thi, xét tuyển:                  350.000đ/thí sinh

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Đào Tạo Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại liên hệ: 08-38963350, email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :4855
Nhập ngày : 15-04-2014
Điều chỉnh lần cuối :15-04-2014

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 4 năm 2016(03-03-2016)

Thông báo thời gian và thủ tục nhập học hệ đại học liên thông chính quy và VLVH năm 2015(18-01-2016)

Quyết định và danh sách tuyển thẳng đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2015(12-01-2016)

Thông báo kết quả thi, điểm chuẩn trúng tuyển và phúc khảo kỳ thi tuyển sinh VLVH đợt 2 năm 2015(29-12-2015)

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2015 (22-06-2015)

Quyết định và danh sách xét tuyển thẳng đại học hệ vừa làm vừa học kỳ thi ngày 29-30/11/2014(24-01-2015)

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH tại Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM (Tháng 11/2015)(14-01-2015)

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH tại các đơn vị liên kết (Tháng 4/2015)(14-01-2015)

Quyết định và danh sách trúng tuyển hệ VLVH, kỳ thi ngày 29-30/11/2014(12-01-2015)

Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, kỳ thi ngày 29-30/11/2014(05-01-2015)

Thông báo tuyển sinh liên thông hệ Đại học VLVH năm 2014(11-08-2014)

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 - ngành Quản trị kinh doanh(11-08-2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học đợt 2 năm 2014(11-08-2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông - ngành Quản trị kinh doanh(30-05-2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH tại ĐHNL TP.HCM đợt 1 năm 2014 (25-11-2013)

Kết quả thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học đợt 1, kỳ thi ngày 20 - 21/04/2013 tại Khánh Hoà và Long An(23-05-2013)

Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học ( hệ Tại chức cũ) tại các tỉnh năm 2013 ( Đợt 1) (01-03-2013)

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH 2013 tại TT Giáo dục thường xuyên- Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng tháp(30-11-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH 2013 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang(30-11-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH 2013 tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai(30-11-2012)