Untitled Document

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Untitled Document
1. QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI LÀ GÌ?

Quản lý đất đai là ngành làm về công tác quản lý sử dụng, phát triển nguồn tài nguyên đất đai theo quy định pháp luật. Qua đó, nhằm khai thác sử dụng đất đai sao cho hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO?
Sinh viên tốt nghiệp nắm vững và vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế công việc như: thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, bất động sản theo luật định; có khả năng xây dựng, điều hành và quản lý các dự án về sử dụng đất, đánh giá và phân hạng đất; gắn kết tốt với công tác quản lý đô thị…
Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp sử dụng thành thạo các kỹ năng mềm (tin học, ngoại ngữ), kỹ năng tư duy (sáng tạo, phản biện), kỹ năng nghiên cứu khoa học (phát hiện, giải quyết vấn đề, ra quyết định), kỹ năng làm việc (có tổ chức, biết quản lý thời gian, giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm).
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Công chức, viên chức ngành Tài nguyên-Môi trường. Cán bộ địa chính cấp cơ sở.
Chuyên viên đo đạc, xây dựng, địa chính – đô thị Nghiên cứu viên, giảng viên.
Cán bộ quản lý đất đai cho các dự án. Cán bộ trong các lĩnh vực khác có liên quan…
Nhân viên tư vấn, đầu tư, kinh doanh bất động sản. Khởi nghiệp: Lập các dự án, kinh doanh BĐS, đo đạc...

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ THỂ LÀM VIỆC TẠI:

Khối các cơ quan nhà nước như:
Bộ, Sở, Phòng Tài nguyên - Môi trường UBND các cấp
Văn phòng Đăng ký đất đai các cấp Ban đền bù giải phóng mặt bằng
Viện nghiên cứu quản lý đất đai Các trường đại học, cao đẳng,…
Khối các công ty, doanh nghiệp tư nhân như:
Trung tâm Kỹ thuật địa chính Trung tâm Phát triển quỹ đất
Trung tâm công nghệ thông tin Công ty kinh doanh địa ốc, bất động sản
Công ty đo đạc, dịch vụ nhà đất… Khởi nghiệp làm chủ các dự án đất đai, công ty BĐS…
4. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC TỐ CHẤT CÁ NHÂN PHÙ HỢP
Các chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai Quản lý thị trường bất động sản
Công nghệ địa chính Địa chính và quản lý đô thị
Các tố chất cá nhân phù hợp
Có khả năng tư duy sáng tạo, phản biện Khả năng phát hiện, giải quyết vấn đề, ra quyết định Kỹ năng thu thập, xử lý, chuẩn hóa và quản lý dữ liệu Có khả năng làm việc độc lập, có tổ chức, biết quản lý thời gian Giao tiếp hiệu quả với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp
5. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NĂM 2018 VÀ CÁC TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN NĂM 2019
Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 là 17 điểm
Mã ngành: 7850103
Các tổ hợp môn xét tuyển năm 2019:
A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Tiếng anh) A04 (Toán, Lý, Địa) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng anh)
6. BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hội đồng Tuyển Sinh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
ĐT: 08-38963350 (08-38974716)
Website: http://ts.hcmuaf.edu.vn / Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

Top