Untitled Document

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Untitled Document
1. LÂM HỌC LÀ GÌ?

Lâm học là một ngành khoa học về rừng. Nhiệm vụ chính của kỹ sư Lâm học là trồng và nuôi dưỡng rừng, khôi phục rừng và những nguồn tài nguyên khác có liên quan đến lợi ích của con người và môi trường. Hiện nay, ngành Lâm học còn nghiên cứu và đào tạo để quản lý không gian xanh đô thị tại các thành phố lớn.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO?
Chuyên ngành Lâm nghiệp đô thị: Đào tạo kỹ sư có chuyên môn sâu về Lâm nghiệp đô thị, có kiến thức về giống cây đô thị, quy hoạch, thiết kế, xây dựng cảnh quan, công viên, mảng xanh trong khu đô thị, thành phố lớn…
Chuyên ngành Lâm sinh: Đào tạo kỹ sư nắm vững về lĩnh vực lâm học, kiến thức chuyên sâu ngành lâm sinh; có khả năng xây dựng mô hình trồng và quản lý bảo vệ rừng.
Chuyên ngành Nông lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội: Đào tạo người học có kiến thức cơ sở, chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực lâm nghiệp, hướng đến hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội.
3. NGÀNH LÂM HỌC HỌC GÌ?
Sinh viên chuyên ngành Lâm nghiệp đô thị sẽ được học: Kỹ thuật về giống cây đô thị, xây dựng các phương án quy hoạch và quản lý cảnh quan, không gian xanh đô thị; tạo hình cảnh quan, tiểu cảnh làm tăng tính mỹ quan cho đô thị, cảnh quan công viên;
Sinh viên chuyên ngành Lâm sinh sẽ được học: kiến thức nền tảng, nghiên cứu sinh trưởng và phát triển cây rừng; kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; Điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp.
Sinh viên chuyên ngành Nông lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội sẽ được học: Kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn công việc của NLKH và LNXH trong từng điều kiện môi trường cụ thể; phân tích các tiềm năng và hạn chế về các yếu tố tự nhiên, xã hội và hiệu quả kinh tế, thị trường các sản phẩm của hệ thống NLKH.
4. CƠ HỘI VIỆC LÀM?

Sinh viên ngành Lâm học ra trường làm việc gì?

  • Làm việc tại các sở, ban, ngành liên quan đến rừng, cảnh quan, cây xanh đô thị, các khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ trong quy hoạch và thiết kế cảnh quan, công viên, mảng xanh đô thị, rừng.
  • Khởi nghiệp, lập công ty sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp giống cây trồng lâm nghiệp, cây xanh đô thị. Chuyên gia tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong và ngoài nước, các dự án phát triển quốc tế trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp.

Chania

Các doanh nghiệp, công ty, đơn vị có hợp tác tuyển dụng Công ty TNHH công viên cây xanh TPHCM, Công ty TNHH Hoàng Lam, phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ, Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh, các công ty, hiệp hội cây sinh vật cảnh, thiết kế cảnh quan đô thị Phía Nam, công viên bảo tồn văn hóa rừng Nam Cát Tiên, công viên bảo tồn văn hóa Đồng Nai,…
5. BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hội đồng Tuyển Sinh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
ĐT: 08-38963350 (08-38974716)
Website: http://ts.hcmuaf.edu.vn / Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

Top