CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ- QUẢN LÝ NT THỦY SẢN [NLS-324]
       Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn về các hệ thống nuôi trồng thủy sản; về các công nghệ sản xuất thức ăn và nuôi trồng thủy sản; kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý thủy sản bao gồm các lý thuyết và công cụ phân tích kinh tế, quản trị doanh nghiệp và trang trại thủy sản;về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững;về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.
  Khi tốt nghiệp sinh viên có các kỹ năng như:
-        Có khả năng thiết kế, tổ chức và quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản và bảo vệ môi trường;
-        Có khả năng phân tích và giải thích các vấn đề kinh tế xảy ra trong thực tiễn sản xuất và kinh doanh thủy sản;
-        Có khả năng ứng dụng các lý thuyết và công cụ phân tích kinh tế vào tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh thủy sản theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế;
-        Có khả năng quản trị doanh nghiệp và trang trại thủy sản;
-        Có khả năng tham gia nghiên cứu về kinh tế và quản lý thủy sản;
-        Có khả năng tư vấn kỹ thuật về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững;
-        Có năng lực giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp và dạy nghề về nuôi trồng thủy sản
-        Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên môn tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (đạt chuẩn Bằng B Quốc gia, TOEIC 400, TOEFL 400, IELTS 4,0);
-        Có khả năng sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý;
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản chuyên ngành kinh tế và quản lý có thể làm việc tại
-        Cơ sở nuôi trồng - chế biến thủy sản
-        Cơ sở sản xuất, dịch vụ giống và thức ăn nuôi trồng thủy sản
-        Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản
-        Quản lý doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản
-        Marketing trong nuôi trồng thủy sản
-        Lập dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản.

Số lần xem trang : :4993
Nhập ngày : 01-02-2010
Điều chỉnh lần cuối :01-02-2010

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG(05-04-2014)

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG(01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG(01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT THÔNG TIN LÂM NGHIỆP(01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ GỖ NỘI THẤT(01-02-2010)