Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy hệ liên thông tại Phân hiệu Gia Lai

Số lần xem trang : :6391
Nhập ngày : 11-08-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông vừa làm vừa học tại phân hiệu Ninh Thuận năm 2016(20-04-2016)

Thông báo thời gian và thủ tục nhập học hệ đại học liên thông chính quy và VLVH năm 2015(18-01-2016)

Thông báo kết quả, điểm chuẩn trúng tuyển và phúc khảo thi tuyển sinh liên thông chính quy 2015(29-12-2015)

Thông báo ôn thi và thi tuyển liên thông chính quy năm 2015(30-10-2015)

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015(03-08-2015)

Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học chính quy đợt tháng 11/2015(08-06-2015)

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học liên thông chính quy năm 2014(11-08-2014)

Thông báo tuyên sinh hệ liên thông VLVH tại Ninh Thuận(15-04-2014)

Thông báo tuyển sinh liên thông hệ đại học chính quy năm 2014(12-03-2014)

Thông báo Tuyển sinh hệ đại học chính quy liên thông 2013 (đợt 2)(23-04-2013)

Thông báo tuyển sinh Hệ Liên thông năm 2013 (đợt 1)(18-03-2013)

Thông báo tuyển sinh liên thông CĐ-ĐH năm 2012(29-08-2011)

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển, kết quả thi và phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông chính quy 2015

Thông báo kết quả thi, điểm chuẩn trúng tuyển và phúc khảo thi tuyển sinh liên thông chính quy năm 2015

Thông báo kết quả thi, điểm chuẩn trúng tuyển và phúc khảo thi tuyển sinh liên thông chính quy năm 2015