Thông báo tuyển sinh liên thông hệ Đại học VLVH năm 2014

Số lần xem trang : :3713
Nhập ngày : 11-08-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 4 năm 2016(03-03-2016)

Thông báo thời gian và thủ tục nhập học hệ đại học liên thông chính quy và VLVH năm 2015(18-01-2016)

Quyết định và danh sách tuyển thẳng đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2015(12-01-2016)

Thông báo kết quả thi, điểm chuẩn trúng tuyển và phúc khảo kỳ thi tuyển sinh VLVH đợt 2 năm 2015(29-12-2015)

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2015 (22-06-2015)

Quyết định và danh sách xét tuyển thẳng đại học hệ vừa làm vừa học kỳ thi ngày 29-30/11/2014(24-01-2015)

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH tại Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM (Tháng 11/2015)(14-01-2015)

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH tại các đơn vị liên kết (Tháng 4/2015)(14-01-2015)

Quyết định và danh sách trúng tuyển hệ VLVH, kỳ thi ngày 29-30/11/2014(12-01-2015)

Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, kỳ thi ngày 29-30/11/2014(05-01-2015)

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 - ngành Quản trị kinh doanh(11-08-2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học đợt 2 năm 2014(11-08-2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông - ngành Quản trị kinh doanh(30-05-2014)

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH đợt 2 (Liên kết với các địa phương)(15-04-2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH tại ĐHNL TP.HCM đợt 1 năm 2014 (25-11-2013)

Kết quả thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học đợt 1, kỳ thi ngày 20 - 21/04/2013 tại Khánh Hoà và Long An(23-05-2013)

Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học ( hệ Tại chức cũ) tại các tỉnh năm 2013 ( Đợt 1) (01-03-2013)

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH 2013 tại TT Giáo dục thường xuyên- Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng tháp(30-11-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH 2013 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang(30-11-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH 2013 tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai(30-11-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH tại ĐHNLTPHCM(05-09-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2012 (tại TTGDTX Ninh Thuận)(13-06-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2012 (tại Cao đẳng Sư phạm Nha Trang)(13-06-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2012 (tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và kỹ thuật hướng nghiệp Tỉnh Đồng Tháp)(13-06-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2012 (tại Cao đẳng Công nghệ thủ Đức)(13-06-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2012 (tại Trung cấp Nông Lâm Bình Dương)(13-06-2012)

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011 (tại Phân hiệu Gia Lai) (02-08-2011)

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011 (tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp Đồng Nai)(02-08-2011)

>Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011 (tại TTGDTX Đồng Nai)(02-08-2011)

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011 (tại Cao đẳng Công nghệ thủ Đức)(02-08-2011)

Thông báo kết quả thi, điểm chuẩn trúng tuyển và phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đại học VLVH đợt 2/ 2015

Thông báo kết quả thi, điểm chuẩn trúng tuyển và phúc khảo thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt 2/2015

Thông báo kết quả thi, điểm chuẩn trúng tuyển và phúc khảo thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt 2/2015